Όροι υπηρεσίας

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Ο Varouch, («P.A Business world ltd»), «Εταιρεία», «εμείς» ή «εμείς») παρέχει λογισμικό σχεδιασμού ιστοσελίδων και συναφείς υπηρεσίες προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας varouch.com (η «Υπηρεσία»). Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Απορρήτου μας.

Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Είστε υπεύθυνοι για την εξέταση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών σε τακτική βάση. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους επισκέπτες και πελάτες που έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία Varouch.

Άδεια

Όλα τα προϊόντα έχουν άδεια χρήσης βάσει της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU (GPL). Οι αυτόματες ενημερώσεις είναι διαθέσιμες μόνο σε πελάτες με ενεργή συνδρομή. Ο αριθμός των ιστότοπων που λαμβάνουν αυτόματες ενημερώσεις περιορίζεται από τον τύπο συνδρομής και καθορίζεται στη σελίδα Τιμολόγηση.

Παράδοση

Αφού επεξεργαστούμε με επιτυχία την πληρωμή σας, τα στοιχεία του λογαριασμού σας θα σταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 1 ώρα, αλλά συνήθως συμβαίνει μέσα σε λίγα λεπτά. Εάν δεν λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στo info@varouch.com.

Πληρωμή

Οι πληρωμές με πιστωτικές κάρτες διεκπεραιώνονται από την Paypal, και Jcc Payment Systems.

Πολιτική Στήριξης

Ο Varouch παρέχει τεχνική υποστήριξη για τα προϊόντα της μόνο σε πελάτες με ενεργές συνδρομές. Η υποστήριξη παρέχεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος υποστήριξης Varouch.

Δεν παρέχεται στήριξη για προϊόντα τρίτων. Επιπλέον, ο Varouch παρέχει υποστήριξη για τον σχεδιασμό, την προσαρμογή ή την διαχείριση του ιστότοπου.

Τα προϊόντα Varouch παρέχονται ως έχουν, και θα λειτουργούν ακριβώς όπως την συνδρομή της επιλογής σας.

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Ο Varouch προσφέρει επιστροφές χρημάτων σε πελάτες εντός των πρώτων 3 ημερών από την αγορά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε η ομάδα υποστήριξης να προσπαθήσει να επιλύσει τα προβλήματά σας. Εάν δεν είναι δυνατή η επίτευξη αμοιβαίας συμφωνίας, παρέχεται επιστροφή χρημάτων.

Αποποίηση ευθύνης

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Varouch παρέχονται ως έχουν. O Varouch αποποιείται οποιασδήποτε εγγύησης οποιουδήποτε είδους, ρητής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων τίτλου, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Η χρήση της Υπηρεσίας μας γίνεται με δική σας ευθύνη. O Varouch δεν ευθύνεται για άμεσες ή έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών του Varouch.

Τερματισμός

O Varouch διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για οποιονδήποτε ή κανέναν λόγο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, των δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου ή του νόμου.

Επιπλέον, ο Varouch διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να διακόψει οποιαδήποτε υπηρεσία ή τμήμα αυτής, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. O Varouch δεν ευθύνεται απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε περίπτωση που ο Varouch ασκήσει το δικαίωμά της να τροποποιήσει, να αναστείλει, να περιορίσει ή να διακόψει οποιαδήποτε υπηρεσία ή πτυχή αυτής.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Varouch καθώς και όλο το συντακτικό περιεχόμενο και τα γραφικά στις ιστοσελίδες μας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους της Ε.Ε./Ευρωπαϊκής και ξένης νομοθεσίας. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών δεν σας παρέχουν κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον για την Υπηρεσία, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα ή την πνευματική ιδιοκτησία μας ή άλλα περιεχόμενα της Υπηρεσίας. Δεν μπορείτε να διεκδικήσετε πνευματική ή αποκλειστική ιδιοκτησία οποιουδήποτε από τα προϊόντα μας, τροποποιημένο ή μη τροποποιημένο. Όλα τα προϊόντα είναι ιδιοκτησία του Varouch. Απαγορεύεται αυστηρά η εκ νέου χρήση οποιουδήποτε εκδοτικού περιεχομένου και γραφικών Varouch για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την άδειά μας.